Racketlon?

Wat is Racketlon?
Racketlon is een sport waarin je de vier racket-sporten tafeltennis, badminton, squash en tennis speelt tegen dezelfde tegenstander. Een racketlonwedstrijd bestaat uit 4 sets, één set in elk onderdeel. De speler die de meeste punten scoort, is de winnaar.

Om een wedstrijd een Racketlon-wedstrijd te noemen dient het aan de volgende 3 pricipes te voldoen:

  • De wedstrijd bevat de volgende 4 sporten: tafeltennis, badminton, squash en tennis
  • Concept van de wedstrijd 2 spelers (of koppels bij dubbels) spelen tegen elkaar elk onderdeel één set, met dezelfde puntentelling
  • Elke punt telt (rally-point system). De speler welke de meeste rally’s/punten wint is de winnaar van de wedstrijd.


Verkorte Racketlon regels
Een wedstrijd tussen twee spelers bestaat uit een wedstrijd in de vier racketdisciplines met dezelfde puntentelling:

  • In iedere sport 1 set tot 21 punten waarbij elk punt telt (rallypoint system) met 2 punten verschil.
  • Opslagwisseling na 2 opslagen. De eerste opslag geschiedt vanaf rechts en de tweede vanaf links (m.u.v. van tafeltennis).
  • Bij 20-20 is de opslagwisseling na 1 punt.
  • In tennis blijven er wel een eerste en tweede service.
  • De speler die cumulatief de meeste punten scoort over de 4 sets, is de winnaar van de wedstrijd.
  • Indien na 4 sets de score gelijk is, dan wordt er één extra punt gespeeld in het afsluitende tennis om te bepalen wie er de wedstrijd wint (rubberarm point). De winnaar van de toss bepaalt wie er dat punt mag serveren. Er is echter geen tweede service voor dit punt.
  • In elke sport gelden verder de normale sporttechnische reglementen.

Hier kan je de officiële “Rules of Racketlon” vinden die zijn opgesteld door de FIR.